2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MEZUNİYET SINAV TAKVİMİTüm Duyurular
20
HAZ

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! Mezuniyet sınavına girecek olan öğrencilerin fazladan alınan ve başarısız olunan seçmeli dersleri sildirilmek için dilekçelerini 12.07.2017 tarihine kadar Bölüm Başkanlıklarına verebilirler.

 

 

 

 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

MEZUNİYET SINAV TAKVİMİ

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Mezuniyet sınavına girilecek bir dersten, en son aldıkları dönemde F0 notu alarak başarısız (devamsız) olan öğrenciler, önceki dönemlerde aynı dersten FF veya FD, DD notlarını almış olmaları durumunda mezuniyet sınavına girebileceklerdir. En son alınan F0 notu Mezuniyet sınavına giriş için herhangi bir engel teşkil etmeyecektir.

 

03-12  Temmuz 2017

Ders saydırma işlemi yapılmadan, fazladan alınan ve başarısız olunan Seçimlik ders/ dersleri olan ve mezuniyet sınavına girmek isteyen öğrencilerin, fazladan alınan (başarısız olunan Seçimlik dersler) derslerini sildirmeleri için İlgili Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları ve dilekçelerin Fakülte Dekanlıklarına iletilmesi

 

 

14 Temmuz 2017

Başvuru (Açıklamalar için bkz. Ek-1)

 

 

19-21 Temmuz 2017

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Y.Y. Mezuniyet Sınavları nın yapılması 

 

 

19-23 Temmuz 2017

İlgili Bölüm Başkanlıklarınca, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Y.Y. Mezuniyet Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi

 

DİKKAT: Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için, ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girecekleri yarıyıl için katkı payı-öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

 

EK-1

MEZUNİYET SINAVINA BAŞVURU İŞLEMİ 

 

  • Ek-2’de belirtilen Esaslar kapsamında Mezuniyet Sınavına girme şartlarını sağlayan USIS sisteminde kayıtlı Önlisans ve Lisans öğrencileri mezuniyet sınavı kayıtlarını “Mezuniyet Sınav Kaydı” modülü aracılığı ile yapacaklardır.

 

  • Öğrenciler tarafından fazladan alınan Mesleki Seçmeli ders/ derslerin silinmesi için Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvuru yapılacak. Alınan dilekçeler Fakülte Dekanlıklarına iletilecek ve bu dersler takvimde belirtilen tarihlerde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile silinecektir.

 

  • Mezuniyet sınavına girme koşullarını sağlamış olan öğrencilerin bir dersin mezuniyet sınavına girebilmesi için mutlaka kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan öğrenciler mezuniyet sınavına girme koşullarını sağlamış olsa bile bu sınava giremeyeceklerdir.

 

  • Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. CC nin altında alınan notlar otomasyon sistemine işlenmeyecektir.

 

  • Öğrenciler mezuniyet sınavı sonucunda başarılı olmuşlarsa, bu notlarını “Öğrenci Mezuniyet Sınav Not Görüntüleme” modülünü kullanarak görüntüleyebileceklerdir.

 

YTÜ

MEZUNİYET SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR

(07.02.2013 tarih ve 2013/03-26 sayılı Senato kararında kabul edilmiştir.)

 

1.     Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

 

2.     Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere;  akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. (09.06.2016/02-13 tarih ve sayılı Senato kararı ile değişiklik)

 

3.     Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.

 

4.     Mezuniyet sınavında alınan DC ve daha düşük notlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla öğrencinin ilgili dersinin notu mezuniyet sınavına girmeden önceki notu olarak kalacaktır.

 

5.     Daha önce hiç almadığı bir dersi bulunan veya almış olsa bile herhangi bir dersten F0 notu bulunan öğrenciler hiçbir dersten mezuniyet sınavına giremez.

 

6.     Başvuruların alınmasından sonra başvurusu Mezuniyet Sınav Esaslarına uymayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve sehven sınava girmeleri durumunda ise sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

 

7.     Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 ve üstü olan öğrenciler sadece başarısız oldukları derslerden sınava girebilirler.

 

8.     Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 nin altında olan öğrenciler kendi seçecekleri koşullu başarılı derslerden sınava girebilirler. Bir öğrenci en fazla 2 dersten sınava girebileceğinden varsa başarısız dersleri ile seçeceği koşullu başarılı derslerin toplamı 2’yi geçemez. Öğrenci koşullu başarılı bir dersin sınavına kaydolmak için varsa öncelikle başarısız olan derse kaydolmalıdır.

 

9.     Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için, ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girecekleri yarıyıl için katkı payı -öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir. (16.04.2015/01-06 Senato kararı ile eklenmiştir.)

 

Bölüm Başkanlığı