2017-18 yılı ERASMUS Yerleştirme işlemleri hak (GUNCEL)Tüm Duyurular
16
MART

2017-2018 Akademik Yılına ait öğrenci seçim listeleri YTU AB Ofisi tarafından guncellenmiştir. 2017-18 akademik yılı için Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuran Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (GİGMM) Bölümü öğrencilerinin YTÜ AB Ofisi tarafından ilan edilen güncel başarı sıralama listesine göre anlaşmalı olunan üniversitelere yerleştirme işlemleri 21 Mart 2017, Salı günü saat 11:30’da B-301 numaralı sınıfta yapılacaktır. 

Yerleştirme işlemleri başarı sıralamasına göre olmakta ise de, toplantıda bulunmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri yapılamayacağından sözü edilen gün, saat ve yerde hazır bulunmanız önem arz etmektedir. (16 Mart 2017)