2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda Başka Üniversitelerden Ders Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine!!Tüm Duyurular
09
HAZ

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda Başka Üniversitelerden Ders Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine!!

 

 

  • ***Laboratuvarı bulunan derslerin (Fizik 1 ve Fizik 2, Genel Kimya) yaz okulunda alınabilmesi için; daha önce alınmış ve F0 harici bir not ile kalınmış olması gerekir (laboratuvardan başarılı olunmuş)
  • ***Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için; ön koşul derslerinin başarı ile tamamlanmış olması gerekir.
  • ***Ders alınmak istenilen üniversitenin kayıt takvimi dikkate alınarak en az bir hafta önce;  Onaylatılmış ders içeriği, Transkript ve Dilekçe ile bizim Bölüme başvuru yapılmalıdır. 
  • ***Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili üniversiteye kayıt yaptırılabilir.
  • ***FYK kararı ile ders alması kabul edilen bir öğrenci, herhangi bir nedenle yaz okuluna gitmekten vazgeçerse, mutlaka Bölüme dilekçe ile başvurmalıdır. Aksi halde yaz dönemi sonunda ilgili dersi almış ve F0 ile kalmış olarak sisteme işlenilecektir.

 

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda Bölümümüz öğrencileri aşağıdaki üniversitelerden ders alabileceklerdir.

 

1. İstanbul Teknik Üniversitesi

 

2. Marmara Üniversitesi

 

3. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

 

4. Gazi Üniversitesi, Ankara

 

5. Ege Üniversitesi, İzmir

 

6. Erciyes Üniversitesi, Kayseri

 

7. Selçuk Üniversitesi, Konya

 

8. Atatürk Üniversitesi, Erzurum

 

9. Ortadoğu Teknik Üniversitesi

 

10. Akdeniz Üniversitesi

 

 

Bölüm Başkanlığı