GIM3622 Disiplinlerarası Proje 2 Dersi Takvim Bilgisi Değişikliği Hk.Tüm Duyurular
06
EKİM

GIM3622 Disiplinlerarası Proje 2 Dersinin takvim bilgisi Salı günü saat : 19.00-20.50 olarak güncellenmiştir.

 

 

                       Bölüm Başkanlığı