Bölüm Eğitim Amaçları

 

 

 

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nün Eğitim Amaçları:

 

- Ulusal ve uluslararası düzeyde gemi inşaatı ve denizcilik sektörünün; tasarım, üretim, araştırma geliştirme, planlama ve işletme alanlarında yetkin,

 

- Gemi inşaatı ve denizcilik alanlarındaki ulusal ve uluslararası üniversiteler ile araştırma kuruluşlarında görev alabilecek akademik kariyer sahibi,

 

- Stratejik öncelikli projelerin geliştirilmesinde ve yönetilmesinde aktif rol alabilecek bireyler yetiştirmektir.