Komisyonlar ve Koordinatörlükler

 

GEMİ İNŞAATI ve GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KOMİSYON ve KOORDİNATÖRLÜK GÖREV DAĞILIMLARI

(2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI)

 

A) BÖLÜM KOMİSYONLARI

 

1. EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMA KOMİSYONU

 

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ (Başkan)

Prof. Dr. Nurten VARDAR

Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN

Prof. Dr. Fahri ÇELİK

Prof. Dr. Yasin ÜST

Prof.Dr. Serkan EKİNCİ

Prof. Dr. Muhsin AYDIN

Doç. Dr. Seyfettin BAYRAKTAR

Doç.Dr. İsmail BAYER

Dr. Öğr. Üyesi  Eda TURAN

Doç.Dr. Güven GONCA

 

2. KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi  Muhammed Emin BAŞAK  (Başkan)

Ar. Gör. Dr. Serdar Turgut İNCE   (Başkan Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Asım Sinan KARAKURT

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ARIKAN ÖZDEN

Ar. Gör. Volkan ŞAHİN

Ar.Gör. Halil İbrahim SÖNMEZ

Ar.Gör. İbrahim Enes KAYA

Ar.Gör. Uğur CAN

Ar.Gör. Hasan TİMURLEK

Prof. Dr. Serkan EKİNCİ (Danışman)

Doç. Dr. Uğur Buğra ÇELEBİ (Danışman)

 

3. İNTİBAK VE AF KOMİSYONU

Doç.Dr. Güven GONCA (Başkan)

Ar. Gör. Dr. Taner COŞGUN    (Başkan Yrd.)

Ar.Gör. İbrahim Özsarı

Ar.Gör. Süleyman DUMAN

Ar. Gör. Asiye KARAKUŞ

Ar.Gör. Mehmet Mert SERVEREN

 

4. ERASMUS/FARABİ/MEVLANA/ İNTİBAK KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi ÇAKICI  (Başkan)

Ar. Gör. Dr. Ahmet Yurtseven   (Başkan Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Bülent GÜZEL

Ar. Gör. Emre KAHRAMANOĞLU

Ar. Gör. Sarih SARI

Ar. Gör. Kadir Beytullah GÜNDÜZ

 

5. BÖLÜM TANITIMI VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi  Eda TURAN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ARIKAN ÖZDEN

Dr. Öğr. Üyesi Asım Sinan KARAKURT

Ar. Gör. Dr. Ahmet Yurtseven

Ar.Gör. Süleyman DUMAN (Sosyal Medya Sorumlusu)

 

6. ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER VE PAYDAŞLARLA İLETİŞİM KOMİSYONU

Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ

Doç. Dr. Yüksel PALACI

Doç. Dr. Uğur Buğra ÇELEBİ

Dr. Öğr. Üyesi  Eda TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Bekir ŞENER

 

7.ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VE SPOR KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ali DOĞRUL

Ar. Gör. Emre KAHRAMANOĞLU

 

8. ÖNCEDEN KAZANILMIŞ YETERLİLİKLERİN TANINMASI KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ARIKAN ÖZDEN (Başkan)

Doç.Dr. İsmail BAYER

Dr. Öğr. Üyesi Asım Sinan KARAKURT

 

9. STAJ KOMİSYONLARI

a) Atölye Stajı Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi  Özgür Demir (Başkan)

Ar. Gör. Hüseyin ELÇİÇEK

Ar. Gör. Fatih OKUMUŞ

Ar. Gör. Hasan TİMURLEK

b) Zorunlu Mesleki Stajı Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi  Ali DOĞRUL (Başkan)

Ar.Gör. Feyyaz ARSLAN

Ar.Gör. Volkan ŞAHİN

Ar.Gör. İbrahim KAYA

c) Seçmeli Mesleki Stajı Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Bekir ŞENER (Başkan)

Ar. Gör. Veysi BAŞHAN

Ar. Gör. Sarih SARI 

Ar.Gör. Uğur CAN

 

d) Uzakyol Vardiya Mühendisliği Deniz Stajı Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi  Aykut SAFA (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi  Görkem KÖKKÜLÜNK (Gemi Makineleri İşletme Müh. Böl.)

Uzman Kaan ÜNLÜGENÇOĞLU (Gemi Makineleri İşletme Müh. Böl.)

Ar.Gör. Zafer AYDIN (Gemi Makineleri İşletme Müh. Böl.)

Ar. Gör. Veysi BAŞHAN

 

 

Not: Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yapılan stajlar Erasmus İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

 

 

B) BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜKLERİ

1. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Koordinatörü: Doç.Dr. Seyfettin BAYRAKTAR

2. Erasmus/Farabi/Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ferdi ÇAKICI

3. Erasmus/Farabi/Mevlana Koordinatör Yardımcısı: Ar. Gör. Dr. Ahmet YURTSEVEN   

4. Bologna Koordinatörü: Prof.Dr. Muhsin AYDIN