Yönetim

 

BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Fahri ÇELİK

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Arıkan ÖZDEN

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin BAŞAK

 

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Berrin ÜÇLER

Tuba GÜLEÇ

Mesut TOK (Staj işlerinden sorumlu)