2020-2021 GÜZ Dönemi Doktora Yeterlik Yazılı Sınavları

2020-2021 GÜZ Dönemi Doktora Yeterlik Yazılı Sınavları tarihi, saati ve salonu:

 1.Aşama: 03.11.2020 saat: 11.00 GİDF Toplantı Salonu

 2.Aşama: 03.11.2020 saat: 14.00 GİDF Toplantı Salonu

 

2020-2021 GÜZ  Dönemi Doktora Yeterlik Yazılı Sınavları Kapsamı ve Uygulama Esasları