Uzakyol Vardiya Mühendisliği

STAJ SONRASI SINAV TARİHLERİ

Staj sonrası Uzakyol Vardiya Mühendisliği sınav tarihlerini buradan takip edebilirsiniz.

 

 

Yer: Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Toplantı Salonu

Tarih: 12.04.2018 Perşembe Günü Saat: 09.00

Sınav Komisyonu için Gerekli Belgeler

- Şirket yetkilisi imzalı iş sözleşmesi

- E-devlet üzerinden alınmış 4A Hizmet döküm belgesi

- E-devlet üzerinden alınmış yurda giriş-çıkış belgesi

- Şirket yetkilisi ve gemi kaptanı onaylı hizmet belgesi

- Gemiye katıldığı ve ayrıldğı tarihlerdeki gemi kaptanı onaylı personel listesi

- Türkiye limanlarına uğramış, boğazlardan geçiş yapmış ve tersanelerde kalmış gemiler için ilgili liman başkanlığından alınacak personel listesi

- Transkript aslı ve fotokopisi

- Diploma aslı ve fotokopisi

 

GEMİADAMI BİLGİ SİSTEMİNE KAYITLA İLGİLİ SORUN YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN VE MEZUNLARIMIZIN DİKKATİNE!!!

Gemiadamı cüzdanı almak gibi sebeplerle Gemiadamı bilgi sistemine kayıt yaptırmak zorunda olan öğrenci veya mezunlarımız, aşağıdaki belgelerle Bölüme başvurmaları halinde sisteme kayıtları gerçekleştirilecektir.

Gerekli belgeler:

1-    Transkript aslı ve fotokopisi

2-    STCW belgesi aslı ve fotokopisi

3-    Hazırlığı ne şekilde geçtiği (transkript fotokopisine yazılı olarak beyan edilecektir)

Bölüm Başkanlığı

 


 

UZAKYOL VARDİYA MÜHENDİSİ OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN VE MEZUNLARIMIZIN DİKKATİNE!!!

 

2013 öncesi girişli olup 3 adet fark derslerini almış olanlar;

a.    1 Temmuz 2017’ye kadar STCW Belgeleri ve gemi adamı cüzdanını alarak 6 aylık gemi stajını tamamlamaları gerekir.

b.    1 Temmuz 2017’ye kadar STCW Belgeleri ve gemi adamı cüzdanını almış ancak 6 aylık gemi stajını tamamlayamayanlardan ek ders istenilmeyecektir. Bununla beraber 6+3 aylık stajın gerekip gerekmeyeceğine UDHB Bakanlığı Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlıkları karar vereceklerdir.

c.    1 Temmuz 2017’den sonra mezun olabilecek ve/veya gemi adamı cüzdanını alabilecekler; 6 aylık gemi ve 3 aylık kara stajına ve 10 adet fark dersine tabidirler.

 

2013 ve sonrası girişlilerin tamamı;  6 aylık gemi ve 3 aylık kara stajına ve 10 adet fark dersine tabidirler.

 

Ayrıntılı bilgi Bakanlıktan ve Liman Başkanlıklarından alınabilir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu uygulamaları IMO STCW Sözleşmesinin Manila 2010 kural değişikliklerinin uygulama esaslarına göre değiştirme hakkına sahiptir. 

 

 


 

STCW-Manila Sözleşmesi gereği 01 TEMMUZ 2017 tarihinden sonra tüm öğrencilerin (2013 yılı öncesi ve sonrası girişli) staj süreleri 6 + 3 aya çıkmıştır. Buna göre Uzakyol Vardiya Mühendisi yeterliliği için “6 ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemilerde deniz eğitimi ve 3 ayı da onaylanmış staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi olmak üzere toplam 6+3 aylık onaylı eğitim programını başarı ile tamamlamak”  şartı aranmaktadır. 

 


Bölümümüz öğrencilerinden Uzakyol Vardiya Mühendisi Olmak İçin

Seçme Dersler, Staj ve Staj Sonrası Sınavlar

 


Açık Deniz Staj Komisyonuna katılacak adayların Liman Başkanlığı'nda staj hizmet süresi saydırma işlemini gerçekleştirmiş olup, Başkanlıktan alacakları staj hizmet saydırma belgeleriyle birlikte komisyona gelmeleri gerekmektedir.


 

 

IMO-STCW SÖZLEŞMESİ 2010 MANİLA değişiklikleri gereğince

1 Temmuz 2017 den sonra mezun olacak tüm öğrencilerden (giriş yılı ne olursa olsun) ve 6+3 aylık uzakyol stajını tamamlaMAYAN mezunlardan, Gemilerde Uzakyol Vardiya Mühendisi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatine,

 

IMO ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu yeni YÖNERGE'ye göre Uzakyol Vardiya Mühendisi olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin BOLOGNA eğitimi planına geçişten ve derslerin statüsünün değişmesinden dolayı aşağıdaki DERSLERİ almaları zorunlu hale gelmiştir.

 

 

-          Deniz Hukuku

-          Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

-          Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı

-          Denizde Emniyet ve Güvenlik 1 

 

-          Denizde Emniyet ve Güvenlik 2 

-          Otomatik Kontrol

-          Gemi Otomasyonu

-          Temel Denizcilik Bilgisi 

-          Gemi Sistemlerinin Analizi 

-          Denizcilik İngilizcesi

 

 

Ayrıca STCW-Manila Sözleşmesi gereği 01 Temmuz 2017 tarihinden sonra tüm öğrencilerin (2013 yılı öncesi ve sonrası girişli) UZAKYOL AÇIK DENİZ STAJ süresi 6+3 ay olmuştur. Buna göre Uzakyol Vardiya Mühendisi yeterliliği için “6 ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemilerde deniz eğitimi ve 3 ayı da onaylanmış staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi olmak üzere toplam 6+3 aylık onaylı eğitim programını başarı ile tamamlamak”  şartı aranmaktadır. 3 ay atölye stajının 3 aylık kısmı gemi stajı olarak da yapılabilir.


 

Staja çıkacak adaylar öncelikle ilgili şirketten kabul yazısı ve 2 adet resim ile birlikte Bölüme başvurmalı ve Bölüm tarafından hazırlanacak "Staj Değerlendirme Formu (STD1) ve staj defterini alarak staja çıkmalıdır.


Gemi İnşaatı ve Gemi Denizcilik Fakültesi

Uzakyol Vardiya Mühendisliği Staj Komisyonu

Yenilenen Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi uyarınca Uzakyol Vardiya Mühendisliği Staj değerlendirmesi için başvuran adayların mülakatları başvuru durumuna göre ortalama bir ay içinde İstanbul Liman Başkanlığı ile birlikte belirlenecek tarihlerde Bölümde yapılacaktır.

Yönerge gereğince staj değerlendirme komisyonuna İstanbul Liman Başkanlığından uzmanlar da katılabilecektir.

Dolayısıyla, stajını tamamlayan ve defterini teslim eden adaylar, hizmet bilgileri, iletişim bilgileri, transkriptleri ile birlikte TC Kimlik numaralarını içeren dilekçelerini  Liman Başkanlığına gönderilmek üzere Bölüme iletmelidir. 

 


Staj defteri teslimi aşağıdaki kurallara uygun şekilde teslim edilmelidir

a) Staj defterleri el ile yazılmalıdır

b) Staj defterleri taratılarak PDF formatında CD ortamında teslim edilmelidir

c) Hizmet belgesi taratılarak CD ortamında teslim edilmelidir

d) Staj defterinde, staj sırasında yapılan işlemlerin fotoğraflarının bulunmasına dikkat edilmelidir

e) Ek tablo, çizim, vb, belgeleri ek halinde teslim edilmelidir

f) Transkript (Aslı ve Fotokopisi)

 


 

NOT: Bölümümüzde halihazırda kayıtlı öğrencilere Uzakyol Vardiya Mühendisliği için gerekli derslerin eğitimi verilmektedir.

 

-          Otomatik Kontrol

-          Gemi Otomasyonu

-          Deniz Hukuku

-          Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

-          GIM3361 Temel Denizcilik Bilgisi (eşdeğeri Gemi Mak. İşl.Müh.Böl. GMI1122 Denizde Güvenlik I)

-          GIM3811 Denizde Emniyet ve Güvenlik 1 (eşdeğeri Gemi Mak. İşl.Müh.Böl. GMI1122 Denizde Güvenlik II)

-          GIM3812 Denizde Emniyet ve Güvenlik 2 (eşdeğeri Gemi Mak. İşl.Müh.Böl. GMI2821 Denizde Güvenlik III)

-          GIM4321  Gemi Sistemlerinin Analizi (eşdeğeri Gemi Mak. İşl.Müh.Böl. GMI3911 Makine Dairesi Simülatörü I ve GMI4312 Makine Dairesi Simülatörü II)

-          Denizcilik İngilizcesi

-          Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı