Uzakyol Vardiya Mühendisi Olmak İçin

STAJ SONRASI SINAV TARİHLERİ

Staj sonrası Uzakyol Vardiya Mühendisliği sınav tarihlerini buradan takip edebilirsiniz.

 

 

Yer: Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Toplantı Salonu

Tarih:11.04 2017 SALI GÜNÜ SAAT 13.00 

 


 

UZAKYOL VARDİYA MÜHENDİSİ OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN VE MEZUNLARIMIZIN DİKKATİNE!!!

 

2013 öncesi girişli olup 3 adet fark derslerini almış olanlar;

a.    1 Temmuz 2017’ye kadar STCW Belgeleri ve gemi adamı cüzdanını alarak 6 aylık gemi stajını tamamlamaları gerekir.

b.    1 Temmuz 2017’ye kadar STCW Belgeleri ve gemi adamı cüzdanını almış ancak 6 aylık gemi stajını tamamlayamayanlardan ek ders istenilmeyecektir. Bununla beraber 12 aylık stajın gerekip gerekmeyeceğine UDHB Bakanlığı Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlıkları karar vereceklerdir.

c.    1 Temmuz 2017’den sonra mezun olabilecek ve/veya gemi adamı cüzdanını alabilecekler; 12 ay staj ve 10 adet fark dersine tabidirler.

 

2013 ve sonrası girişlilerin tamamı; 12 ay staj ve 10 adet fark dersine tabidirler.

 

Ayrıntılı bilgi Bakanlıktan ve Liman Başkanlıklarından alınabilir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu uygulamaları IMO STCW Sözleşmesinin Manila 2010 kural değişikliklerinin uygulama esaslarına göre değiştirme hakkına sahiptir. 

 

 


 

NOT: Uzakyol Vardiya Mühendisliği için gerekli derslerin eğitimi, yalnızca halihazırda Bölümümüzde kayıtlı öğrencilere  verilebilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 


STCW-Manila Sözleşmesi gereği 01 TEMMUZ 2017 tarihinden sonra tüm öğrencilerin (2013 yılı öncesi ve sonrası girişli) staj süreleri 12 aya çıkmıştır. Buna göre Uzakyol Vardiya Mühendisi yeterliliği için “6 ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemilerde deniz eğitimi ve 6 ayı da onaylanmış staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi olmak üzere toplam 12 aylık onaylı eğitim programını başarı ile tamamlamak”  şartı aranmaktadır. 

 


Bölümümüz öğrencilerinden Uzakyol Vardiya Mühendisi Olmak İçin

Seçme Dersler, Staj ve Staj Sonrası Sınavlar

 


Açık Deniz Staj Komisyonuna katılacak adayların Liman Başkanlığı'nda staj hizmet süresi saydırma işlemini gerçekleştirmiş olup, Başkanlıktan alacakları staj hizmet saydırma belgeleriyle birlikte komisyona gelmeleri gerekmektedir.


 

 

IMO-STCW SÖZLEŞMESİ 2010 MANİLA değişiklikleri gereğince

1 Temmuz 2017 den sonra mezun olacak tüm öğrencilerden (giriş yılı ne olursa olsun) ve 12 aylık uzakyol stajını tamamlaMAYAN mezunlardan, Gemilerde Uzakyol Vardiya Mühendisi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatine,

 

IMO ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu yeni YÖNERGE'ye göre Uzakyol Vardiya Mühendisi olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin BOLOGNA eğitimi planına geçişten ve derslerin statüsünün değişmesinden dolayı aşağıdaki DERSLERİ almaları zorunlu hale gelmiştir.

 

-          Otomatik Kontrol

-          Gemi Otomasyonu

-          Deniz Hukuku

-          Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

-          GIM3361 Temel Denizcilik Bilgisi (eşdeğeri Gemi Mak. İşl.Müh.Böl. GMI1122 Denizde Güvenlik I)

-          GIM3811 Denizde Emniyet ve Güvenlik 1 (eşdeğeri Gemi Mak. İşl.Müh.Böl. GMI1122 Denizde Güvenlik II)

-          GIM3812 Denizde Emniyet ve Güvenlik 2 (eşdeğeri Gemi Mak. İşl.Müh.Böl. GMI2821 Denizde Güvenlik III)

-          GIM4321  Gemi Sistemlerinin Analizi (eşdeğeri Gemi Mak. İşl.Müh.Böl. GMI3911 Makine Dairesi Simülatörü I ve GMI4312 Makine Dairesi Simülatörü II)

-          Denizcilik İngilizcesi

-          Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı

 

Ayrıca STCW-Manila Sözleşmesi gereği 01 Temmuz 2017 tarihinden sonra tüm öğrencilerin (2013 yılı öncesi ve sonrası girişli) UZAKYOL AÇIK DENİZ STAJ süresi 12 ay olmuştur. Buna göre Uzakyol Vardiya Mühendisi yeterliliği için “6 ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemilerde deniz eğitimi ve 6 ayı da onaylanmış staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi olmak üzere toplam 12 aylık onaylı eğitim programını başarı ile tamamlamak”  şartı aranmaktadır. 


 

Staja çıkacak adaylar öncelikle ilgili şirketten kabul yazısı ve 2 adet resim ile birlikte Bölüme başvurmalı ve Bölüm tarafından hazırlanacak "Staj Değerlendirme Formu (STD1) ve staj defterini alarak staja çıkmalıdır.


Gemi İnşaatı ve Gemi Denizcilik Fakültesi

Uzakyol Vardiya Mühendisliği Staj Komisyonu

Yenilenen Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi uyarınca Uzakyol Vardiya Mühendisliği Staj değerlendirmesi için başvuran adayların mülakatları başvuru durumuna göre ortalama bir ay içinde İstanbul Liman Başkanlığı ile birlikte belirlenecek tarihlerde Bölümde yapılacaktır.

Yönerge gereğince staj değerlendirme komisyonuna İstanbul Liman Başkanlığından uzmanlar da katılabilecektir.

Dolayısıyla, stajını tamamlayan ve defterini teslim eden adaylar, hizmet bilgileri, iletişim bilgileri, transkriptleri ile birlikte TC Kimlik numaralarını içeren dilekçelerini  Liman Başkanlığına gönderilmek üzere Bölüme iletmelidir. 

 


Staj defteri teslimi aşağıdaki kurallara uygun şekilde teslim edilmelidir

a) Staj defterleri el ile yazılmalıdır

b) Staj defterleri taratılarak PDF formatında CD ortamında teslim edilmelidir

c) Hizmet belgesi taratılarak CD ortamında teslim edilmelidir

d) Staj defterinde, staj sırasında yapılan işlemlerin fotoğraflarının bulunmasına dikkat edilmelidir

e) Ek tablo, çizim, vb, belgeleri ek halinde teslim edilmelidir

f) Transkript (Aslı ve Fotokopisi)

g) Açık Deniz Staj Komisyonuna katılacak adayların Liman Başkanlığı'nda staj hizmet süresi saydırma işlemini gerçekleştirmiş olup, Başkanlıktan alacakları staj hizmet saydırma belgeleriyle birlikte komisyona gelmeleri gerekmektedir.


NOT: Bölümümüzde halihazırda kayıtlı öğrencilere Uzakyol Vardiya Mühendisliği için gerekli derslerin eğitimi verilmektedir.


NOT: Bölümümüzde halihazırda kayıtlı öğrencilere Uzakyol Vardiya Mühendisliği için gerekli derslerin eğitimi verilmektedir.