Dersin Adı

Kodu

Normal Yarıyılı

Kredisi

Ders

2

Uygulama

0

Gemi Dizaynı
(Ship Design)

GIM3216

5

2

Laboratuar
(Saat/Hafta)

0

Dersin Dili

Türkçe / İngilizce

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Prof.Dr. Ahmet Dursun ALKAN

Dersin İçeriği

Giriş / Gemi Dizaynının Özellikleri / Gemi Dizayn parametreleri / Gemilerin Ön Dizaynı ve Yaklaşık yöntemler / Ön Dizaynda Ana Boyut, Form Parametreleri ve Kapasitelerin Belirlenmesi / Gemilerde Tonaj / Fribord ve Ağırlık Hesapları / Gemilerin Form Dizaynı / Hidrodinamik Performans Ölçütleri ve İlgili Metodlar / Yapısal Dizayn ve Üretim / Değişik Gemi Tiplerinde Dizayn Özellikleri / Gemi Dizaynında Optimizasyon ve uzman sistemler.

 

Dersin Amacı

 1. Gemilerin dizayn aşamalarını kavramak (kavram dizaynı, ön dizaynı ve detay dizayn aşamaları).
 2. Tasarım kabiliyetini geliştirmek.

Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler

 1. Değişik dizayn aşamalarında boyut, kapasite ve diğer büyüklükleri belirleyebilme becerisi.
 2. Gemi performansını geliştirici dizayn çözümlerini üretme.
 3. Ugun başvuru kaynaklarını değerlendirebilme ve irdeleyebilme.
 4. Gemi dizaynında çözüm üretme becerisi kazandırma.

Ders Kitabı (Notu)

1.      Kemal Kafalı (1999) Gemi formunun hidrodinamik dizaynı, İTÜ Vakfı. 

2.      Kemal Kafalı (1994) Gemi formunun statik ve dinamik esasları, Cilt 3, İTÜ.

3.      Kadir Sariöz (1995) Gemi İnşaatı ders notları : (Gemi Öndizaynı) ITÜ.

4.      (www.yildiz.edu.tr/~alkanad/gemiinsaati) sayfası.

5.      (www.yildiz.edu.tr/~guner) sayfası.

 

Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

 1. Rawson and Tupper (1976) "Basic Ship Theory", Longman, Cilt 1.
 2. Principles of Naval Architecture (1988), Cilt.1, SNAME.

Ön Koşul Dersleri

 1. Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliğine Giriş
 2. Gemi Geometrisi

Ön Koşul Konuları

 1. Temel Gemi İnşaatı Mühendisliği bilgileri
 2. İstatistik bilgileri.

Ödev ve Projeler

Gemi ön dizaynı, hidrodinamik dizayn, yapısal dizayn konularında ödev verilir.

Laboratuvar Deneyleri

 

Bilgisayar Kullanımı

Hesap ve çizimlamalar ve ödevler bilgisayarda yapılacaktır.

Diğer Uygulamalar

-

Başarı Değerlendirme Sistemi

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

2

40

Kısa Sınavlar

-

-

Ödevler

2

10

Projeler

-

-

Dönem Ödevleri

-

-

Laboratuar

-

-

Diğer

-

-

Final Sınavı

1

50

Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı, %

 

Temel Bilimler

15

Temel Mühendislik

15

Meslek Mühendislik

70

Sosyal Bilimler

-

DERS PLANI

Hafta

Konular

1

Giriş

2

Gemi Dizaynının Özellikleri

3

Gemi Dizayn parametreleri

4

Gemilerin Ön Dizaynı ve Yaklaşık yöntemler

5

Ön Dizaynda Ana Boyut, Form Parametreleri ve Kapasitelerin Belirlenmesi

6

Gemilerde Tonaj

7

Ara Sınav 1

8

Fribord ve Ağırlık Hesapları

9

Gemilerin Form Dizaynı

10

Hidrodinamik Performans Ölçütleri ve İlgili Metodlar

11

Ara Sınav 2

12

Yapısal Dizayn ve Üretim

13

Değişik Gemi Tiplerinde Dizayn Özellikleri

14

Gemi Dizaynında Optimizasyon ve uzman sistemler.

15

Dizayn Uygulamaları (Dizayn bürosu ve Tersanede)

DERSİN GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMIYLA İLİŞKİSİ

 

 

Gemi İnşaatı Mühendisliği Programı Tarafından Öğrenciye Kazandırılması Amaçlanan Bilgi ve Beceriler

1

2

3

1

Temel bilim ve mühendislik bilgisinin kullanımı

 

 

Ö

2

Deney tasarlama, analiz etme ve yorumlama

 

Ö

 

3

Tasarım yapabilme

 

 

Ö

4

Takım çalışması yapabilme

 

 

Ö

5

Problem belirleyebilme ve çözebilme

 

 

Ö

6

Mesleki ve etik anlayışa sahip olma

 

 

Ö

7

Etkin iletşim kurabilme becerisi

 

 

Ö

8

Mesleğin küresel ve toplumsal etkilerini bilebilme

 

 

Ö

9

Yaşam boyu öğretimin bilincinde olma

 

 

Ö

10

Çağdaş konuların bilincinde olma

 

 

Ö

11

Çağdaş mühendislik araç ve yöntemlerini kullanabilme

 

 

Ö

12

İş Dünyasında Uygulama Yapma Becerisi

 

 

Ö

Dersin:     1: Hiç Katkısı Yok, 2. Kısmen Katkısı Var, 3. Tam Katkısı var

 

Düzenleyen: Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN

Tarih:29.04.2003