Dersin Adı

 

Kodu

Normal Yarıyılı

Kredisi

Ders

3

uygulama

2

Matematik II

0251322

2

4

Laboratuvar

(Saat/Hafta)

0

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

Matematik Bölüm Başkanlığı

Dersin İçeriği

 

Belirli İntegral,  İntegralin Temel Teoremi/ Belirli İntegral ile Alan Hesabı, Dönel Cisimlerin Yüzey Alanları, Dönel Cisimlerin Hacmi/İmproper İntegraller /Seriler/ Fourier Serileri/ Çok Değişkenli Fonksiyonlarda limit, süreklilik, kismi türev, toplam diferansiyel/ Bileşik, kapalı ve ters fonksiyonların türevleri, değişken dönüştürme/ Maksimum ve minimum problemleri/ İki Katlı İntegraller (Değişken dönüştürme, Hacim Hesabı, Yüzey Alanları)

Dersin Amacı

 

1) Temel Matematik bilgisini vermek.

2) Matematik alanında karşılaştığı problemleri analiz edebilmek ve problem çözme yeteneğini kazandırmak.

3) Analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmak.

Dersin Kazandıracağı

Bilgi ve Beceriler

 

1) Temel Matematik bilgi ve kültürüne sahip olabilme.

2) Analitik düşünebilme ve değerlendirme özelliğine sahip olabilme.

3) Diğer disiplinlerde ortaya çıkan problemleri analiz edip değerlendirme yapabilme becerisi.

Ders Kitabı (Notu)

   Ders notları

Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

 

1)“Calculus”   Thomas- Finney  Addison-Wesley ,  1998     

2)“Calculus” Schaum’s outline series, Frank Ayres, 1979

3)”Yüksek Matematik”  cilt1-2-3 , Ahmet Karadeniz, 1993

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ön Koşul Konuları

Türev ve Belirsiz İntegral

Ödev ve Projeler

-

Laboratuar Deneyleri

-

Bilgisayar Kullanımı

-

Diğer Uygulamalar

 

 

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

2

60

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Final Sınavı

1

40

Ders Gruplarına Göre

Ders Kredisinin Dağılımı,

%

 

Temel Bilimler

100%

Mesleki

 

Diğer

 

 

 

DERS PLANI

 Hafta

Konular

1

Belirli İntegral.,  İntegralin Temel Teoremi

Belirli İntegral ile Alan Hesabı

2

Belirli İntegral ile Dönel Cisimlerin Yüzey Alanları

3

Belirli İntegral ile Dönel Cisimlerin Hacmi.

4

İmproper İntegraller

5

Seriler

6

Seriler

7

Fourier Serileri

8

Yıl içi Birinci Sınavı - Fourier Serilerine devam.

9

Fourier Serilerine devam.

10

Çok Değişkenli Fonksiyonlarda limit, süreklilik, kismi türevler, toplam diferansiyel.

11

Bileşik, kapalı ve ters fonksiyonların türevleri, değişken dönüştürme.

12

Değişken dönüştürme, maksimum ve minimum problemleri.

13

Yıliçi II. Sınavı  - İki katlı İntegrallere giriş.

 

14

İki Katlı İntegraller (Değişken dönüştürme, Hacim Hesabı)

15

İki Katlı İntegraller (Hacim Hesabı, Yüzey Alanları).

 

DERSİN GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMIYLA İLİŞKİSİ

 

 

 

Gemi İnşaatı Mühendisliği Programı Tarafından Öğrenciye Kazandırılması Amaçlanan Bilgi ve Beceriler

1

2

3

1

Temel bilim ve mühendislik bilgisinin kullanımı

 

 

Ö

2

Deney tasarlama, analiz etme ve yorumlama

Ö

 

 

3

Tasarım yapabilme

Ö

 

 

4

Takım çalışması yapabilme

Ö

 

 

5

Problem belirleyebilme ve çözebilme

Ö

 

 

6

Mesleki ve etik anlayışa sahip olma

Ö

 

 

7

Etkin iletşim kurabilme becerisi

Ö

 

 

8

Mesleğin küresel ve toplumsal etkilerini bilebilme

Ö

 

 

9

Yaşam boyu öğretimin bilincinde olma

Ö

 

 

10

Çağdaş konuların bilincinde olma

Ö

 

 

11

Çağdaş mühendislik araç ve yöntemlerini kullanabilme

Ö

 

 

12

İş Dünyasında Uygulama Yapma Becerisi

Ö

 

 

Dersin:     1: Hiç Katkısı Yok, 2. Kısmen Katkısı Var, 3. Tam Katkısı var